Voorwaarden

Enkel verenigingen zonder winstoogmerk (vzw) kunnen een subsidie aanvragen. De regelgeving voorziet in de subsidiëring van één vereniging. De subsidie wordt toegekend voor een periode van maximaal 5 jaar.

Procedure

Op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media vindt u de verdere voorwaarden, criteria en indiendata .(opent in nieuw venster)

Voor de periode 2022 - 2026 werd de subsidie toegekend aan De Rode Antraciet.

Wetgeving

Decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport (het Participatiedecreet)