Voorwaarden

Enkel verenigingen zonder winstoogmerk (vzw) kunnen een subsidie aanvragen. De regelgeving voorziet in de subsidiëring van één vereniging.

Verdere voorwaarden vindt u op de website van Sociaal-Cultureel Werk.

Procedure

  • Er is een subsidie voorzien voor één vereniging.
  • De subsidie wordt toegekend voor een periode van maximaal 5 jaar.

Voor de periode 2017 - 2021 werd de subsidie toegekend aan De Rode Antraciet.

Wetgeving

Decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport (het Participatiedecreet)