Gedaan met laden. U bevindt zich op: Subsidies voor fietsvoorzieningen op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (Fietsfonds)

Subsidies voor fietsvoorzieningen op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (Fietsfonds)

Als stad of gemeente kunt u subsidies aanvragen voor fietsroutes op het bovenlokaal functioneel netwerk. Dat is een fietsroutenetwerk waar belangrijke gemeentelijke of stedelijke kernen en attractiepolen met elkaar verbonden worden.

Over de subsidie

Het subsidieproject is een overeenkomst tussen de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies om bovenlokale functionele fietsroutes te ondersteunen. Steden of gemeenten kunnen dan een subsidie tot 100% krijgen op fietsroutes die betrekking hebben op functionele verplaatsingen. Dat zijn verplaatsingen naar het werk, onderwijs, de winkel etc. De subsidie is dus niet van toepassing op fietsen als ontspanning.

Voor wie

U kunt een subsidie aanvragen als:

 • stad of gemeente
 • district van stad
 • autonoom gemeente- of stadsbedrijf
 • havenbedrijf
 • distributienetbeheerder

Subsidievoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet uw project aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De fietsroute ligt op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF).
 • De aanvrager is: een stad of gemeente, district van een stad, een autonoom gemeentebedrijf, een havenbedrijf of een distributienetbeheerder.
 • De aanvrager:
  • is eigenaar van de grond met de fietsvoorzieningen;
  • is voorlegger van een onteigeningsplan van de grond met fietsvoorzieningen;
  • kan bewijzen dat hij recht heeft op de grond met fietsvoorzieningen;
  • kan bewijzen dat de gemeente of provincie gebruiksrechten bezit op de grond met fietsvoorzieningen.
 • De fietsvoorzieningen zijn ofwel:
  • nieuw
  • verbeterd (verbreding/vervanging/omvorming fietspaden).

De projectstuurgroep bereikt een consensus over de start- en projectnota of de unieke verantwoordingsnota.

Vademecum fietsvoorzieningen

Bekijk het vademecum fietsvoorzieningen met richtlijnen voor de aanleg van fietsinfrastructuur.

Subsidiebedrag

U kunt als stad of gemeente minstens 90% subsidies krijgen via het Fietsfonds. 50% daarvan komt van de Vlaamse overheid en minstens 40% komt van de provincie. Bij fietssnelwegen betaalt de provincie meestal 50% terug waardoor de subsidie 100% bedraagt.

RouteTotaal subsidiebedragProvincieVlaamse overheid
Fietssnelwegen100%50%50%
Overige routes op het BFF90%40%50%

Subsidieaanvraag

De procedure van een subsidieaanvraag verschilt van provincie tot provincie. Afhankelijk van uw provincie zal u moeten mailen of een online formulier moeten invullen. Klik uw provincie aan en kom te weten hoe u een subsidie aanvraagt: