Voorwaarden

Er zijn projectsubsidies voor:

  • Cultureel-erfgoedprojecten op landelijk en internationaal niveau
  • Internationale cultureel-erfgoedprojecten die cofinanciering vereisen
  • Tussenkomsten voor internationale uitwisseling (reis- en verblijfskosten)
  • Projecten inhaalbeweging digitale collectieregistratie

Procedure

Op de website van het het Departement Cultuur, Jeugd en Media vindt u alle informatie over de procedure en de indiencriteria.(opent in nieuw venster)

Wetgeving

Decreet van 6 juli 2012 houdende het Vlaams Cultureel-Erfgoedbeleid, kortweg het Cultureel-erfgoeddecreet.