Gedaan met laden. U bevindt zich op: Werkingssubsidies voor cultureel-erfgoedorganisaties

Werkingssubsidies voor cultureel-erfgoedorganisaties

Cultureel-erfgoedorganisaties kunnen ondersteuning krijgen via het Cultureelerfgoeddecreet. Er wordt een werkingssubsidie toegekend voor een beleidsperiode van 5 of 6 jaar.

Voorwaarden

Op basis van het Cultureelerfgoeddecreet kunnen volgende organisaties een werkingssubsidie aanvragen:

  • Collectiebeherende organisaties voor het uitvoeren van de functies op landelijk of regionaal niveau
  • Hiervoor komen erkende musea, culturele archieven en erfgoedbibliotheken in aanmerking.
  • Dienstverlenende organisaties voor het uitvoeren van een landelijke dienstverlenende rol
  • Een organisatie die de cultureel-erfgoedwerking opneemt voor het immaterieel cultureel erfgoed
  • Samenwerkingsverbanden van steden en gemeenten voor het uitvoeren van een regionale dienstverlenende rol

Regelgeving

Decreet van 24 februari 2017 houdende de ondersteuning van cultureelerfgoedwerking in Vlaanderen, kortweg het Cultureelerfgoeddecreet.