algemene vergadering (hoofdletters)

De correcte spelling is algemene vergadering, met kleine letters.

Namen van instanties en bestuursorganen die niet uniek zijn, schrijven we met een kleine letter. Het gaat dan om soortnamen.

  • algemene vergadering, college van burgemeester en schepenen, directie, directiecomité, gemeenteraad, ondernemingsraad, raad van bestuur, regering, schepencollege

hoofdletters - namen van instanties, bedrijven, organisaties, gebouwen en merken

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons