als / dan

In verzorgde schrijftaal is dan de aan te bevelen vorm na een vergrotende trap (zoals jonger, beter, liever) en na anders en combinaties met ander(e). Als gebruiken we na de woorden even, (net) zo, evenveel, (net) zoveel, hetzelfde en dezelfde.

De combinaties met dan drukken een ongelijkheid uit, die met als een gelijkheid. Dan wordt ook gebruikt na niets en niemand als het woord anders er niet achter staat, maar er wel bij gedacht kan worden. Dan heeft in dat geval de betekenis 'behalve'.

In gesproken taal wordt vaak als gebruikt in plaats van dan. Hoewel groter als door velen niet meer wordt afgekeurd, is groter dan nog steeds verzorgder, zeker in geschreven taal.

ongelijkheid: dan

gelijkheid: als

 • Hij is ouder dan ik.
 • Ze is veel energieker dan ik.
 • Het is minder erg dan het lijkt.
 • Emil kijkt niet verder dan zijn neus lang is.
 • Heeft Cecilia nog andere wensen dan die?
 • Ze heeft drie keer meer cd's dan hij.
 • Het is helemaal anders dan de vorige keer.
 • De zomerhitte brengt niets (anders) dan ellende.
 • Er kwam niemand (anders) bij hen op bezoek dan wij.
 • Hij is even oud als ik.
 • Ik ben zo energiek als een kersenpitkussen.
 • Dan is het net zo weinig waard als toen.
 • Hij is zo dom als hij grappig is.
 • Eleni heeft evenveel hobby's als ik.
 • Ze heeft drie keer zoveel cd's als hij.
 • Het is nog hetzelfde als vroeger.
 • Ze hebben dezelfde problemen als wij.

Taaladvies.net
Groter als /dan

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons