auditen / auditten*

De correcte spelling is auditen.

Werkwoorden met een korte klinker in de laatste lettergreep van de stam krijgen normaal gezien een dubbele medeklinker in de infinitief, bijvoorbeeld zetten, optillen, verhitten, resetten. Maar als de stam van een werkwoord eindigt op een onbeklemtoond -el, -em, -en, -er, -es, -et, -ig, -ik, -il of -it, krijgt de infinitief een enkele medeklinker voor de uitgang -en. De onbeklemtoonde klinker wordt dan meestal uitgesproken als de toonloze [ə], zoals in de, of als de verzwakte [i], zoals in perzik.

Vergelijkbare werkwoorden zijn editen, stencilen en bezigen.

medeklinkers - 2. enkele of dubbele medeklinker

Taaladvies.net
Geauditte / geaudite bedrijf

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons