flexicurity

Een woord dat politici tegenwoordig graag in de mond nemen, is flexicurity. Het is een samensmelting van de Engelse woorden flexibility ('flexibiliteit') en security ('zekerheid'). Het slaat op de combinatie van flexibele arbeidsregels met een hoge sociale bescherming. Als voorbeeld wordt vaak Denemarken genoemd. Daar zijn de aanwervings- en ontslagvoorwaarden erg beperkt, maar worden tegelijkertijd werkzoekenden actief begeleid om snel een nieuwe baan te vinden. De Europese Commissie heeft aan een groep experts de opdracht gegeven om tegen begin juni het begrip flexicurity precies te omschrijven. In het Nederlands wordt ook weleens flexizekerheid gebruikt.

21 mei 2007

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons