gevoelsindex

Naast de klassieke index van de consumptieprijzen, die de prijsevolutie van een groot aantal goederen en diensten meet, is er nu ook de gevoelsindex. De gevoelsindex is gebaseerd op tien basisproducten die volgens de Federale Overheidsdienst Economie bepalend zijn voor de algemene beeldvorming over de prijzen. Het gaat om producten zoals brood, aardappelen, benzine en gsm-gesprekken. Omdat we die producten heel frequent aankopen, zijn we erg gevoelig voor de prijsevolutie ervan.

28 april 2008

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons