groen-blauwpeil

Het groen-blauwpeil is een score die bepaalt hoe klimaatbestendig een perceel of woning is. Het peil geeft aan hoe goed een perceel of woning scoort voor groene aspecten, die verband houden met de beplanting, en blauwe aspecten, die verband houden met het regenwaterbeheer. De onlinetool waarmee je de score kunt berekenen, houdt onder andere rekening met de hoeveelheid verharde bodem, de waterafvoer en de gevoeligheid voor droogte en overstromingen. Je krijgt ook tips hoe je je score kunt verbeteren, bijvoorbeeld door bomen te planten, een regenput te installeren of klinkers te gebruiken die regen doorlaten. De tool is een initiatief van de Vlaamse overheid, het overlegplatform voor hemelwater- en afvalwaterbeheer VLARIO en de Vlaamse Confederatie Bouw.

27 september 2021

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons