groenboek

De federale minister van Pensioenen Michel Daerden heeft vorige week zijn groenboek voor de pensioenen voorgesteld. Een groenboek is een document dat een maatschappelijk probleem in kaart brengt en mogelijke beleidskeuzes inventariseert. Het wordt ter bespreking aan de overheid en de burger voorgelegd. Een groenboek kan worden gevolgd door een witboek, dat concrete beleidsvoorstellen bevat. Het systeem van groenboeken en witboeken wordt onder andere door de Europese Commissie gebruikt. De Engelse benamingen zijn green paper en white paper.

29 maart 2010

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons