hoofdletters - 02. persoonsnamen

Volgens de hoofdregel schrijven we eigennamen met een hoofdletter en soortnamen met een kleine letter. Het onderscheid tussen eigennaam en soortnaam is soms subtiel. Hieronder staan de specifieke regels voor het hoofdlettergebruik in persoonsnamen.
 

1. Schrijf voor- en familienamen en de initialen van personen met een hoofdletter. De hoofdletter blijft behouden in bezitsvormen, verkleinwoorden en meervouden van persoonsnamen.

  • Matilda, Frank, Simon Carmiggelt, Annie M.G. Schmidt

  • Matilda's boek, Frankje, de Carmiggelts

 

2. Schrijf in Belgische familienamen losse voorzetsels en lidwoorden altijd zoals ze in het geboorteregister en op de identiteitskaart staan.

mevrouw Van den Bossche, Anna Van den Bossche, A. Van den Bossche, mevrouw De Jaeger-Van den Bossche

 

3. Schrijf in Nederlandse familienamen losse voorzetsels en lidwoorden klein als er een voornaam, initiaal of andere familienaam aan voorafgaat. In andere gevallen krijgt het eerste woord wel een hoofdletter.

zonder hoofdletter
Anna van den Bos, A. van den Bos, Anna de Jager-van den Bos

met hoofdletter
mevrouw Van den Bos, mevrouw De Jager-van den Bos

 


 

4. Schrijf personificaties van abstracte begrippen met hoofdletters.

Jan Modaal, Koning Winter, Moeder Aarde, Piet Snot, Vadertje Tijd

 


 

5. Schrijf een persoonsnaam klein als die niet meer naar de persoon zelf verwijst, maar naar personen met een bepaalde eigenschap. Het gaat dan om een soortnaam.

een nieuwsgierig aagje, een adonis, een bob, een casanova, een vrolijke frans, een brave hendrik, de ware jakob, een ongelovige thomas

 


 

6. Schrijf een persoonsnaam klein als we die gebruiken om een zaak of een ander begrip te benoemen. Het gaat dan om een soortnaam.

alzheimer, een bintje, een colbert, een diesel, hodgkin, een kalasjnikov, een zeppelin

 

6.1. MAAR: Schrijf een hoofdletter als de persoonsnaam een zaak aanduidt die een artistiek of ambachtelijk product van de betrokken persoon is. Het kan bijvoorbeeld gaan om een schilderij, een boek, een kledingstuk of vervoermiddel dat een persoonsnaam als merknaam heeft.

een Chanel, een Ford, de nieuwe Lanoye, een Rembrandt, een Stradivarius

 


 

7. Schrijf een samenstelling met een persoonsnaam met een hoofdletter als de naam nog rechtstreeks naar de persoon in kwestie verwijst. Een samenstelling is een woord dat bestaat uit twee delen die beide ook zelfstandig kunnen voorkomen (Mozartopera = Mozart en opera).

Elvisplaat (van Elvis), een Lennon-McCartneycompositie (van Lennon en McCartney), het Marshallplan (het hulpverleningsplan van G.C. Marshall, na de Tweede Wereldoorlog), Rembrandtjaar (gewijd aan Rembrandt), Shakespearedrama (van Shakespeare)

 

8. Schrijf een samenstelling met een persoonsnaam klein als de naam niet meer rechtstreeks naar de persoon zelf verwijst. Het gaat dan om een soortnaam.

argusogen (wantrouwige ogen), een elviskuif (vetkuif), een harrypotterbril (nerdy bril), een linnaeusklokje, een marshallplan (een groots opgezet hulpverleningsplan), molotovcocktail, mattheuseffect, picassovis, przewalskipaard

 

9. Schrijf een samenstelling met de naam van een uitvinder, ontdekker of wetenschapper klein. Het gaat dan om een soortnaam.

alzheimerpatiënt, coopertest, creutzfeldt-jakobsyndroom, dieselmotor, downsyndroom, steinerschool

 

9.1. MAAR: Behoud de hoofdletter als u de naam los gebruikt om expliciet naar de uitvinder of ontdekker te verwijzen.

ziekte van Alzheimer, syndroom van Down, de kooi van Faraday, de wet van Murphy

 


 

10. Schrijf een afleiding van een persoonsnaam klein. Een afleiding is een woord dat bestaat uit een grondwoord en een of meer voor- of achtervoegsels (onwagneriaans). Het grondwoord is het deel van de afleiding dat ook als afzonderlijk woord bestaat (Wagner). Voor- en achtervoegsels zijn delen die niet als afzonderlijk woord bestaan (on- en -iaans).

dantesk, freudiaans, homerisch, jezuïet, kafka-achtig, kafkaiaans, marxisme, stalinist, wagneriaans

 

10.1. MAAR: Behoud de hoofdletter in afleidingen met -achtig als de persoonsnaam nog rechtstreeks naar de persoon zelf verwijst.

Dimitri Verhulstachtig, Verhofstadtachtig


hoofdletters - 01. hoofdregels (hoofdletter of kleine letter)
hoofdletters - 03. aanspreekvormen, functiebenamingen en titulatuur
hoofdletters - 04. heilige namen en begrippen
hoofdletters - 05. aardrijkskundige namen
hoofdletters - 06. namen van talen en dialecten
hoofdletters - 07. namen van volkeren, etnische en religieuze groepen
hoofdletters - 08. namen van artistieke, culturele, maatschappelijke en religieuze stromingen
hoofdletters - 09. namen van dagen, feestdagen, periodes en historische gebeurtenissen
hoofdletters - 10. namen van instanties, bedrijven, organisaties, gebouwen en merken
hoofdletters - 11. titels van boeken, films, artistieke onderscheidingen en evenementen
hoofdletters - 12. Duitse woorden
hoofdletters - 13. letteraanduidingen

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons