ironie (taalkundige term)

Ironie is een manier om op bedekte, milde wijze de spot te drijven met iets of iemand, bijvoorbeeld door het tegenovergestelde te zeggen van wat men bedoelt, of door sterk te overdrijven.

  • Wat had hij weer een gewéldige broek aan.
  • (als het stortregent) Ideaal strandweertje!
  • Een kruiswoordraadseltje invullen, dat duurt eeuwen bij hem.

Bij bijtende ironie spreken we van sarcasme. Bij sarcasme is de toon scherper en de houding kritischer dan bij ironie, al is de grens niet altijd scherp te trekken. Of iets als milde of als bijtende spot wordt ervaren, wordt sterk bepaald door de context en de toon van de uiting, en door de persoonlijke gevoeligheden en opvattingen van de spreker en de ontvanger.

Taaladvies.net
Ironie / sarcasme / cynisme

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons