memoricide

Een memoricide is een moord op de herinnering, een aanslag op het verleden. De Brusselse professor Frank Scheelings gebruikt het woord om de toestand in de Belgische rijksarchieven aan te klagen. Volgens hem is de archivering van de ambtelijke stukken van de laatste twintig jaar ernstig bedreigd doordat er geen duidelijke richtlijnen zijn om elektronische documenten te bewaren. Bovendien zijn oudere stukken niet altijd leesbaar met nieuwere computerprogramma's. Het woord memoricide komt ook in andere contexten voor, bijvoorbeeld in verband met het verwoeste cultuurpatrimonium in Irak. Andere woorden met het achtervoegsel -cide zijn: genocide, suïcide, infanticide.

28 april 2003

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons