NIPT-test

De NIPT-test is een nieuwe bloedtest waarmee zwangere vrouwen hun ongeboren kind kunnen laten screenen op frequente chromosoomafwijkingen, zoals het syndroom van Down. NIPT staat voor niet-invasieve prenatale test. Tot nu toe wordt bij zwangere vrouwen met een verhoogd risico een vruchtwaterpunctie of een vlokkentest uitgevoerd. Dat zijn tests waarbij een miskraam niet uit te sluiten is. Als vrouwen met een verhoogd risico eerst de NIPT-test zou worden aangeboden, zou het aantal vruchtwaterpuncties en vlokkentests drastisch naar beneden kunnen worden gehaald.

5 augustus 2013

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons