nocebo-effect

Als een dokter in een gesprek met een patiënt te veel negatieve woorden gebruikt, kan die patiënt zich zieker gaan voelen dan hij eigenlijk is. Zo'n negatief gezondheidseffect dat op inbeelding berust, wordt nocebo-effect genoemd. Nocebo is Latijn voor 'ik zal schaden'. Het is het tegengestelde van het placebo-effect, waarbij een patiënt zich beter gaat voelen omdat hij positieve verwachtingen van iets heeft. Placebo is Latijn voor 'ik zal behagen'.

16 maart 2015

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons