schuilmoskee

De moskeeën van eerstegeneratieallochtonen werden vaak ondergebracht in leegstaande kantoorpanden of andere relatief goedkope ruimten. Omdat ze onopvallend en aan het gezicht onttrokken zijn, worden ze soms schuilmoskeeën genoemd, naar analogie van woorden als schuilkerk en schuilsynagoge. Daarnaast zijn er verschillende types nieuwbouwmoskeeën. Moskeeën met koepels en minaretten worden weleens heimweemoskeeën genoemd, omdat ze replica's zijn van moskeeën in het islamitische vaderland. Een nieuwbouwmoskee die er westers uitziet, wordt in Nederland poldermoskee genoemd.

14 maart 2011

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons