stadsmarinier

Enkele stadsbesturen hebben in hun bestuursakkoord het plan opgevat om stadsmariniers in te zetten. Dat zijn ambtenaren die acties ondernemen om de leefbaarheid en de veiligheid in probleemwijken te verbeteren. Ze moeten dat doen in nauw overleg met de wijkbewoners, de politie en alle andere betrokkenen. Het begrip stadsmarinier is voor het eerst gebruikt in Rotterdam. Al in 2002 kwamen daar de eerste stadsmariniers om de wijkproblemen aan te pakken. Het woord marinier is oorspronkelijk een militaire aanduiding voor een soldaat op een schip.

7 januari 2019

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons