sudoku

Een sudoku (spreek uit 'soedookoe') is een puzzel van negen bij negen vakjes waarin een aantal cijfers van 1 tot en met 9 ingevuld zijn. De puzzel is nog eens onderverdeeld in blokjes van drie bij drie. Om hem op te lossen, moet je de lege vakjes zo invullen dat in elke rij, elke kolom én elk blokje de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer voorkomen. Sudoku betekent in het Japans 'enkelvoudig cijfer'. Het spelletje is door een New Yorkse uitgeverij ontwikkeld en gebaseerd op de bevindingen van een Zwitserse wiskundige uit de achttiende eeuw. Het is in Japan al zo'n twintig jaar erg populair en op dit moment is het een heuse rage in Groot-Brittannië.

6 juni 2005

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons