Bastaardwoorden zijn woorden die aan een andere taal zijn ontleend en waarbij de oorspronkelijke vorm is aangepast aan de spelling, uitspraak of woordvorming van het Nederlands. Voorbeelden zijn: biefstuk, deleten, commercie, solden, begeestering, middels.

Woorden uit een andere taal die niet of vrijwel niet aan het Nederlands zijn aangepast qua uitspraak, spelling en woordvorming, worden vreemde woorden genoemd. Voorbeelden zijn: e-mail, microwave, parterre, punaise, sowieso, überhaupt.

De termen bastaardwoord en vreemd woord zijn op zich neutrale aanduidingen. De uitheemse oorsprong van een woord hoeft niet per se een afkeuring in te houden; veel leenwoorden zijn zonder meer in het Nederlands aanvaard.

Taaladvies.net
Barbarismen (anglicismen, gallicismen, germanismen) (algemeen) ((opent in nieuw venster))