Bij dezen is een combinatie met een oude naamvalsvorm. Naast bij dezen is ook bij deze gangbaar geworden. De betekenis van bij deze(n) is 'hierbij, door deze brief, bij dit stuk, bij deze gelegenheid, bij deze woorden'.

  • Bij dezen / bij deze bevestig ik mijn deelname aan het project.
  • Dat is bij dezen / bij deze geregeld.

Bij deze(n) is vrij formeel. U kunt meestal een gewoner synoniem gebruiken, zoals hierbij, hiermee, met dit bericht.

  • Hierbij / hiermee / met deze mail bevestig ik mijn deelname aan het project.
  • Dat is hierbij / hiermee geregeld.

Taaladvies.net
Bij deze / bij dezen ((opent in nieuw venster))