De correcte spelling van het meervoud van cd is cd's, met een apostrof.

Cd is een initiaalwoord, dat is een afkorting die letter voor letter wordt uitgesproken [seedee]. Initiaalwoorden krijgen een apostrof in het meervoud en in afleidingen (cd's, cd'tje), en een koppelteken in samenstellingen (cd-speler).