Gedaan met laden. U bevindt zich op: Zelfstandige naamwoorden - 2. Spelling van meervouden Zelfstandige naamwoorden

Zelfstandige naamwoorden - 2. Spelling van meervouden

Regel 1 - Hoofdregel

HOOFDREGEL: Schrijf de meervoudsuitgang aan het grondwoord vast. Pas waar nodig de regels toe voor enkele of dubbele klinker en enkele of dubbele medeklinker.

Voorbeelden
  • het woord eindigt op een medeklinkerteken: ayatollahs, clubs, diners, de Dutrouxs, handen, Hunnen, lasers, leraren, pince-nezs, sokken, vips
  • het woord eindigt op een e die als een toonloze /e/, zoals in de, of niet uitgesproken wordt: andantes (naast andante’s), campagnes, lentes, tapes, tunes, weiden
  • het woord eindigt op een combinatie van klinkertekens die tot dezelfde lettergreep behoren: bonsais, cowboys, hindoes, koffies, logees, niveaus
  • het woord eindigt op é: cafés, logés

Regel 1.1 - Eindigt op lange klinker met één teken

UITZONDERING: Schrijf een apostrof vóór de meervoudsuitgang -s als de combinatie zonder apostrof tot een verkeerde uitspraak zou leiden.

Dat is het geval als het woord eindigt op een lange klinker die met één teken wordt geschreven (a, e, i, o, u of y).

Voorbeelden

aloë’s, accu’s, de Allende’s, andante’s (naast andantes), auto’s, duo’s, haiku’s, hobby’s, opa’s, petunia’s, taxi’s, ufo’s

Regel 1.2 - Eindigt op niet-uitgesproken s

UITZONDERING: Laat de meervouds-s weg bij een grondwoord dat eindigt op een niet-uitgesproken s.

Voorbeelden

sommige Dubois, de chassis, enkele compromis (naast enkele compromissen), twee tournedos

Regel 1.3 - Initiaalwoorden, cijfers en letters

UITZONDERING: Schrijf een apostrof vóór de meervoudsuitgang van een initiaalwoord, een cijfer, een losse letter (of lettercombinatie), een bijzonder teken of een combinatie ervan.

Schrijf ook een apostrof in het meervoud van een letterwoord dat met een of meer hoofdletters wordt geschreven.

Voorbeelden
  • bij een initiaalwoord: CEO’s, gsm’s, pc’s, sms’en
  • bij een cijfer: 7’s, 10’en
  • bij een losse letter: a’s, ij’s, m’en
  • bij een bijzonder teken: &’s, +’en
  • bij een combinatie: A4’s, mp3’s
  • bij een letterwoord met een of meer hoofdletters: FAQ’s

Regel 2 - Ieën of -iën

Schrijf -ieën in het meervoud van grondwoorden op -ie als de -ie in het meervoud beklemtoond is. Schrijf -iën als de -ie in het meervoud onbeklemtoond is.

Voorbeelden

klemtoon op de -ie
categorieën, ceremonieën, fantasieën, knieën, theorieën

geen klemtoon op de -ie
bacteriën, ceremoniën, evangeliën, oliën, poriën

Regel 3 - Alle of allen, beide of beiden

Schrijf een meervouds-n bij woorden zoals alle, beide, degene, enkele, meeste, sommige, vele als ze naar personen verwijzen én zelfstandig worden gebruikt.

Schrijf geen meervouds-n als niet aan beide voorwaarden is voldaan. Zo’n woord wordt zelfstandig gebruikt als er geen zelfstandig naamwoord op volgt en het woord ook niet kan worden aangevuld met een zelfstandig naamwoord uit dezelfde of uit de voorafgaande zin.

Voorbeelden

met meervouds-n
- De boeren gingen beiden naar de markt. Volgens sommigen waren het geen boeren maar oplichters.

zonder meervouds-n
- Beide boeren gingen naar de markt.
- De vroege boeren hebben een betere plaats dan de late (late is niet zelfstandig maar bijvoeglijk gebruikt: je kunt er de late boeren van maken).
- Beide koeien liepen naar hun stal.
- De koeien liepen beide naar hun stal.