De stam van chillen (‘zich ontspannen, het rustig aan doen’) is chil. Daaraan voegen we het voorvoegsel ge- en de uitgangen toe.

Vervoeging:

  • ik chil, jij chilt, wij chillen
  • ik childe, wij childen
  • ik heb gechild
  • in gechilde toestand

Bij de stam van een werkwoord van Engelse oorsprong behouden we de dubbele medeklinker alleen als die nodig is voor een correcte uitspraak van de voorafgaande klinker. Bij chillen is dat niet het geval, vandaar dat we bijvoorbeeld ik chil, hij chilt en wat een gechil schrijven.