In de standaardtaal worden kosten en onkosten in het meervoud gebruikt in de betekenis ‘de prijs die je voor iets moet betalen', ‘de uitgaven die je moet doen'. Ook in samenstellingen zoals loonkosten, proceskosten, productiekosten, wordt de meervoudsvorm kosten gebruikt. In België wordt in die betekenis ook vaak kost gebruikt, ook door standaardtaalsprekers. Toch is er een vrij grote groep taalgebruikers die dat gebruik afkeurt. Daarom is het niet duidelijk of kost in de betekenis ‘prijs' of ‘uitgaven' tot de standaardtaal in België gerekend kan worden.

  • De hoge kosten van psychotherapie doen veel patiënten afhaken.
  • De Belgische loonkosten stijgen sneller dan het Europese gemiddelde.

In de standaardtaal wordt kost gebruikt in de betekenissen ‘levensonderhoud', ‘voedsel' en ‘geestelijk voedsel'.

  • Wat doet Jutta tegenwoordig voor de kost?
  • We eten vooral te veel als we ons favoriete kostje voorgeschoteld krijgen.
  • Filosofie is voor mij iets te zware kost.

Taaladvies.net
Kost / kosten ((opent in nieuw venster))