Voor mevrouw wordt de afkorting mevr. of mw. gebruikt. Het is aan te bevelen mevrouw voluit te schrijven.

Mejuffrouw wordt als mej. afgekort. De aanspreekvorm mejuffrouw is niet meer gebruikelijk.