Om een notaris in zijn functie aan te spreken, gebruiken we de aanspreektitel meneer/mevrouw de notaris.

  • Goedemorgen, meneer de notaris
  • Goedenavond, mevrouw de notaris

Hetzelfde geldt voor de aanhef van een brief of e-mail, maar daarin wordt meestal de vorm mijnheer geschreven.

  • Mijnheer de notaris

In de adressering van een brief wordt de naam van een notaris voorafgegaan door De heer of Mevrouw. De functiebenaming staat op een aparte regel onder de naam, met een beginhoofdletter.

  • Mevrouw Jeannine Peeters
    Notaris