Zowel verschillende als verscheidene kan als onbepaald voornaamwoord in de betekenis ‘een stuk of wat, nogal wat, een aantal' worden gebruikt. Verschillende is het gebruikelijkst. Verscheidene is een vrij formeel voornaamwoord dat vooral in schrijftaal voorkomt.

  • Ik heb al verschillende romans van Hugo Claus gelezen.
  • Ik heb al verscheidene romans van Hugo Claus gelezen.
  • De dichter las verschillende gedichten voor uit zijn nieuwe dichtbundel.
  • De dichter las verscheidene gedichten voor uit zijn nieuwe dichtbundel.

Verschillend(e) en verscheiden(e) kunnen beide ook als bijvoeglijk naamwoord gebruikt worden in de betekenis ‘onderling afwijkend, afwijkend van andere zaken of personen'. Verschillend(e) is het gebruikelijkst. Verscheiden(e) is een vrij formeel bijvoeglijk naamwoord dat vooral in schrijftaal voorkomt.

  • De lessen starten op een verschillend tijdstip.
  • Er bestaan vijf verschillende versies van dat toneelstuk.
  • Het uiteindelijke plan is wel erg verschillend van het oorspronkelijke plan.
  • De tentoonstelling mikt op een verscheiden publiek.
  • U kunt kiezen uit vier verscheidene kleuren.
  • De thema's die tijdens de bijeenkomsten aan bod komen, zijn heel verscheiden.

Taaladvies.net
Verscheidene / verschillende ((opent in nieuw venster))