uw / jullie

Voor de tweede persoon zijn er verschillende bezittelijke voornaamwoorden: de vertrouwelijke vormen je, jouw en jullie, en de beleefdheidsvorm uw. Uw gebruiken we zowel voor het enkelvoud als voor het meervoud. Sommige taalgebruikers gebruiken de vorm jullie als beleefdheidsvorm voor het meervoud, maar dat is niet aan te bevelen.

 • Geachte heer en mevrouw Peeters
  We willen met deze uitnodiging graag een beroep doen op uw steun.
 • Woont uw partner ook in een zorginstelling? Dan wordt uw eigen bijdrage berekend op basis van uw gezamenlijke inkomen.
 • Beste Jan en Rita
  We willen met deze uitnodiging graag een beroep doen op jullie steun.


woordgebruik - verwijzingen naar de lezer of toehoorder

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons