verjuffing

In het Vlaamse onderwijs staan steeds meer vrouwelijke leerkrachten voor de klas. Vooral het basisonderwijs verjuft: maar 17 procent van de leerkrachten is daar een man. Ook in Nederland neemt de verjuffing toe. Sommige experts vrezen dat de vervrouwelijking van het lerarenberoep leidt tot onvoldoende rolmodellen voor jongens op school, wat mogelijk gevolgen heeft voor hun ontwikkeling en schoolresultaten. Volgens andere experts hoeft de verjuffing van het onderwijs geen probleem te zijn voor de leerlingen.

8 mei 2017

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons