waterschap

Over enkele jaren wordt het beheer van de watergebieden in Vlaanderen overgedragen aan waterschappen. Dat bepaalt althans het voorontwerp van het decreet op het integraal waterbeleid van de Vlaamse Regering. Een waterschap is een bestuurseenheid die toeziet op het onderhoud en het beheer van een of meer deelbekkens van een waterloop. Tot nu toe behoorde het waterbeheer tot de bevoegdheid van de provincies. In Nederland bestaat het waterschap al langer als bestuursvorm.

10 maart 2003

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons