werkbaarheidsmonitor

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) gaat van start met een werkbaarheidsmonitor, een meetsysteem om het arbeidsklimaat in Vlaamse bedrijven en instellingen te evalueren. In het najaar zal er bij twintigduizend Vlamingen worden gepeild naar welzijn en stress op het werk. Enkele belangrijke aandachtspunten van de enquête zijn psychische gezondheid, het welbevinden op het werk, de leermogelijkheden en de balans tussen privéleven en werk. Om de drie jaar zijn er vervolgmetingen gepland om zo de evolutie van de arbeidskwaliteit in kaart te kunnen brengen.

5 mei 2003

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons