wijkpostbode

De Post overweegt om nog dit jaar een proefproject met wijkpostbodes op te starten. Wijkpostbodes zijn deeltijdse postbezorgers die in een bepaalde wijk een deel van de taken van de klassieke postbodes overnemen. Een wijkpostbode werkt drie uur per dag en mag alleen gewone poststukken rondbrengen. Complexere taken, zoals het sorteren van de post en het bezorgen van aangetekende brieven, blijven voor rekening van de gewone postbode. In Nederland bestaat al langer een systeem met deeltijdse postbezorgers.

5 oktober 2009

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons