Gedaan met laden. U bevindt zich op: Tax shelter voor scale-ups (groeibedrijven)

Tax shelter voor scale-ups (groeibedrijven)

Particulieren kunnen een belastingvermindering in de personenbelasting van 25% krijgen als ze rechtstreeks of via een crowdfundingplatform nieuwe aandelen verwerven in een scale-up of groeibedrijf.

Voorwaarden

Een scale-up of groeibedrijf is een kleine vennootschap van minstens 4 en maximaal 10 jaar oud, met minstens 10 voltijdse werknemers, die gedurende de twee voorgaande boekjaren een groei realiseerde van minimaal 10% per jaar in werkgelegenheid en/of omzet.

Procedure

De investeerder ontvangt elk jaar een attest van de onderneming of van de beleggingsinstelling die als intermediair optreedt. Hij vermeldt in vak X, II. van de aangifte het bedrag dat recht geeft op de vermindering.
Om de belastingvermindering te kunnen krijgen (en behouden), moet de investeerder verschillende bewijsstukken ter beschikking houden van de administratie.

Financieel voordeel

Een kleine vennootschap kan via deze fiscale maatregel maximaal 500.000 euro ophalen.

Dat bedrag moet wel worden verminderd met het bedrag dat eventueel werd opgehaald via de taxshelter voor startende ondernemingen. Via deze taxshelter en die voor start-ups samen kunnen investeerders maximaal 100.000 euro per persoon en per jaar investeren.