Gedaan met laden. U bevindt zich op: Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen

Particulieren kunnen een belastingvermindering in de personenbelasting van 30 of 45% krijgen als ze investeren in een startende onderneming. De investering kan rechtstreeks of onrechtstreeks, via een crowdfundingplatform of startersfonds, gebeuren.

Voorwaarden

De investering moet gebeuren naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap of naar aanleiding van een kapitaalverhoging binnen 4 jaar na de oprichting ervan. Het gaat in beide gevallen om vennootschappen die ten vroegste op 1 januari 2013 werden opgericht.

De investeerder is een rijksinwoner (onderworpen aan de personenbelasting) of een niet-rijksinwoner (onderworpen aan en geregulariseerd in de belasting van niet-inwoners, natuurlijke personen). Zowel de familieleden van de oprichters als de werknemers van de onderneming kunnen het fiscale voordeel verkrijgen als ze in de startende onderneming investeren.

Lees meer op de website van VLAIO(opent in nieuw venster).

Lees meer op de website van de FOD Financiën(opent in nieuw venster).

Procedure

De investeerder ontvangt elk jaar een attest van de onderneming of van de beleggingsinstelling die als intermediair optreedt. Hij vermeldt in vak X, II. van de aangifte het bedrag dat recht geeft op de vermindering.

Om de belastingvermindering te kunnen krijgen (en behouden), moet de investeerder verschillende bewijsstukken ter beschikking houden van de administratie.

Financieel voordeel

De belastingvermindering bedraagt 45% van het geïnvesteerde bedrag in microvennootschappen of 30% van het geïnvesteerde bedrag in kleine vennootschappen.

Een kleine vennootschap kan via deze fiscale maatregel maximaal 250.000 euro ophalen. Via deze taxshelter en die voor scale-ups samen kunnen investeerders maximaal 100.000 euro per persoon en per jaar investeren.