Gedaan met laden. U bevindt zich op: Tussen-n in afleidingen (tussenklanken, tussenletters -e- en -en-) Tussenklanken en tussenletters

Tussen-n in afleidingen (tussenklanken, tussenletters -e- en -en-)

Een afleiding is een woord dat bestaat uit een grondwoord en een of meer voor- of achtervoegsels (onschuldig). Voor- en achtervoegsels zijn delen die niet als afzonderlijk woord bestaan (on- en -ig). Voor de tussenletters in samenstellingen gelden andere regels.

Regel 1

VOORAF: Behoud de schrijfwijze van het grondwoord als dat zelf al op -en eindigt.

Er is dan geen tussenletter.

Voorbeelden

eigendom, eigenlijk, gelegenheid, gewetenloos, leugenachtig, rekenschap, wetenschap, wezenlijk

Regel 2

We schrijven tussen het grondwoord en het achtervoegsel van een afleiding -e- of -en- als we op die plaats een extra klank (een toonloze /e/, zoals in de) horen.

Of we die tussenklank als -e- of -en- schrijven, hangt niet van de uitspraak of de betekenis af, maar van de onderstaande regels. Sommige afleidingen komen zowel met als zonder tussenklank voor.

Voorbeelden

- ongeloof + lijk: ongelofelijk (naast ongelooflijk)
- zorg + loos: zorgeloos

Regel 3 - Spelling met -e-

Schrijf -e- in de afleidingen met de achtervoegsels -lijk, -lijks en -loos.

Voorbeelden

bisschoppelijk, huiselijk, ongelofelijk, dagelijks, ideeƫloos, zorgeloos

Regel 4 - Spelling met -en-

Schrijf -en- in de afleidingen met de achtervoegsels -achtig, -dom en -schap als het grondwoord een zelfstandig naamwoord is met een meervoud op -en, maar niet op -es. Schrijf -e- in de andere gevallen.

Voorbeelden

met -n-
sterrendom, vorstendom

zonder -n-
heideachtig, lenteachtig, vedettedom, zijdeachtig