Gedaan met laden. U bevindt zich op: minister (hoofdletter) Taaladviezen

minister (hoofdletter)

De correcte spelling is minister, met kleine letter. Functiebenamingen en titels, al dan niet gevolgd door een naam, schrijven we met een kleine letter. Dat geldt ook voor minister en andere politieke functies. De naam van het ministerie of het bevoegdheidsdomein, die volgt op de functiebenaming, krijgt hoofdletters. De hoofdletters gelden alleen voor zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden.

 • De minister komt op bezoek.
 • We kregen bezoek van minister-president Jan Jambon.
 • Wilt u een vraag stellen aan premier Michel?
 • Dat is een bevoegdheid van de minister van Buitenlandse Zaken.
 • De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken heeft aan de conferentie deelgenomen.
 • Dat is een voorstel van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

In een briefaanhef werden functiebenamingen traditioneel vaak met hoofdletters geschreven om bijzonder respect uit te drukken. In de moderne zakelijke communicatie wordt meestal een kleine letter gebruikt. Instellingen kunnen daarover afspraken vastleggen in hun huisstijl. Volgens de huisstijl van de Vlaamse overheid worden functieaanduidingen altijd met een kleine letter geschreven, dus ook in de briefaanhef.

 • Mevrouw de minister
 • Mijnheer de minister

In regelgevende teksten van de Vlaamse overheid wordt minister ook altijd met een kleine letter geschreven.

 • De Vlaamse minister, bevoegd voor het beleidsdomein Onderwijs en Vorming, is belast met de uitvoering van dit besluit.

In de adressering en de ondertekening van een brief staat de functiebenaming op een aparte regel onder de naam, met een beginhoofdletter.

 • Mevrouw Zuhal Demir
  Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme