Gedaan met laden. U bevindt zich op: maatwerker Woorden van de week

maatwerker

Op 1 januari is in Vlaanderen het Maatwerkdecreet in werking getreden. Dat decreet wil werk en ondersteuning op maat bieden aan mensen die moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld personen met een arbeidshandicap of psychosociale problemen. Maatwerkers werken in maatwerkbedrijven, de vroegere beschutte en sociale werkplaatsen. Op termijn kunnen maatwerkers eventueel doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt.

14 januari 2019