Wanneer naar de technische keuring?

Landbouwaanhangwagens van categorie Ra moeten enkel naar de keuring voor eerste ingebruikname of voor het opnieuw in gebruik nemen bij verandering van eigenaar.

Landbouwaanhangwagens van categorie Rb moeten naar de keuring voor eerste ingebruikname en daarna jaarlijks naar de periodieke keuring.

Houd er rekening mee dat het mogelijk is dat uw verkoper uw landbouwaanhangwagen al aanbood voor de technische keuring. Ga dat dus zeker na in uw verkoopovereenkomst.

Zelf de datum opvolgen

U bent wettelijk verplicht om zelf op te volgen wanneer u uw landbouwaanhangwagen moet laten keuren. U kunt dit nagaan:

 • via de datum die u op uw keuringsbewijs terugvindt
 • of via de nieuwe mobiele app ‘Mijn Autokeuring' van GOCA VLAANDEREN nadat u de geldigheidsdatum van uw laatste keuringsbewijs hebt ingevoerd (opgelet: de app is tijdelijk niet beschikbaar).

De keuringscentra versturen in de weken die aan de keuring voorafgaan een herinneringskaart om uw voertuig tijdig aan te melden. Die herinneringskaart is een extra dienstverlening. Vermijd onnodige kosten en houd dus zelf in het oog wanneer u uw voertuig ten laatste moet aanmelden voor de keuring.

Als u uw landbouwaanhangwagen niet aanbiedt bij de technische keuring, heeft dat gevolgen voor de verzekering. Bij een ongeval kan de verzekeringsmaatschappij weigeren om de kosten te vergoeden. Bij een controle door de politie zal u een boete krijgen als u geen geldig keuringsbewijs hebt.

Overgangsmaatregel

Er is een overgangsmaatregel van toepassing voor landbouwaanhangwagens die:

 • aangekocht zijn voor 1 januari 2020 en bij aankoop een Proces-verbaal van Goedkeuring (PVG) kregen
 • en nog niet aangeboden zijn bij de technische keuring.

In de periode van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020 kunnen aanhangwagens met een PVG nog aangeboden worden bij de technische keuring, op voorwaarde dat u de volgende 3 documenten voorlegt:

 • de originele factuur met een aankoopdatum vóór 1 januari 2020. Als u uw factuur niet meer hebt, wordt ook een verklaring op eer aanvaard, met vermelding van de datum van eerste ingebruikname.
 • het attest van de fabrikant, met vermelding van het bouwjaar (vóór 1 januari 2020).
 • het gelijkvormigheidsattest met een datum vóór 1 januari 2020.

Als datum van eerste ingebruikname wordt de oudste datum van ofwel de verklaring op eer genomen (indien aanwezig), ofwel de datum van uitreiking van het origineel gelijkvormigheidsattest.

Houd er rekening mee dat u landbouwaanhangwagens of landbouwopleggers die u vanaf 1 januari 2020 hebt aangekocht niet meer zal kunnen inschrijven met een PVG. Vanaf dan moet uw verkoper een Europees gelijkvormigheidsattest (COC) of een nationaal individueel goedkeuringscertificaat (IGC) afleveren.

Wel of niet naar de keuring?

Categorie RaCategorie Rb
Eerste keuringJaJa
Periodieke keuringNeeJa (jaarlijks)

In de loop van 2020 zal GOCA Vlaanderen starten met het versturen van de uitnodigingen voor de verplichte periodieke technische keuring naar eigenaars van landbouwaanhangwagens met een snelheid van meer dan 40 km/uur (categorie Rb)

Speciale gevallen

 • De werktuigaanhangwagens voor landbouwdoeleinden die gehomologeerd zijn onder een Proces-verbaal van Benaming (PVB) zijn niet onderworpen aan de technische keuring.
 • Een aanhangwagen/oplegger die niet tot categorie OA (trage opleggers) of RL (trage aanhangwagens) behoort, moet u aanbieden bij de periodieke keuring, ook al wordt die aanhangwagen enkel door een landbouwtrekker getrokken.
 • Een aanhangwagen/oplegger van categorie O2, O3 of O4 is onderworpen aan de periodieke technische keuring, ook al wordt die aanhangwagen enkel getrokken door een landbouwtrekker.
 • De snelle landbouwaanhangwagens van categorie AR en OS kunnen vanaf 1 januari 2020 niet meer als trage aanhangwagens (categorie R7) worden gekeurd als ze door een trage trekker (TL) worden getrokken.

Gecontroleerde onderdelen

Tijdens de keuring worden de volgende onderdelen gecontroleerd:

 • De identificatie van het voertuig (kentekenplaat, chassisnummer, …)
 • Gelijkvormigheidsattest of COC (indien van toepassing)
 • Het identificatieplaatje
 • De afmetingen
 • De reminrichting (bedrijfsrem, losbreekrem en parkeerrem)
 • De draaikrans (indien aanwezig)
 • De lichten
 • De assen, wielen, banden en ophanging (indien aanwezig)
 • De bescherming aan de achterzijde en de zijdelingse beschermingen
 • Het chassis en de carrosserie
 • De dissel
 • De koppeling
 • De opspatafschermingssystemen (spatborden en spatlappen)
 • De banden (symmetrie, laadvermogen en snelheidsindex)

Tarieven

De tarieven voor de technische keuring van landbouwvoertuigen zijn dezelfde als die voor de keuring van andere voertuigen. De kostprijs wordt bepaald door de controles die worden uitgevoerd.

Wanneer u uw voertuig te laat aanbiedt bij de keuring, zal een toeslag worden aangerekend.

Een klacht indienen over de technische keuring

Als u een klacht hebt, spreekt u in eerste instantie de verantwoordelijke van het keuringscentrum aan.

Lees meer over het indienen van een klacht over de keuring.

Instructie

De wettelijke richtlijnen voor de keuring van landbouwaanhangwagens staan beschreven in de instructie aan de keuringscentra (PDF bestand opent in nieuw venster).