Aangepaste regels voor oldtimerkeuring

De Vlaamse Regering heeft op vrijdag 15 juli de wijzigingen aan de oldtimerkeuring definitief goedgekeurd. Vanaf 1 november 2022 zal er een aangepaste oldtimerkeuring in voege treden. De hervorming creëert een duidelijk kader waarin helder wordt welke verbouwingen als veilig kunnen worden beschouwd.

Wat verandert er?

  • Er komt een oldtimerverslag dat u meer zekerheid zal bieden over aanpassingen aan uw voertuig. Het keuringscentrum neemt de verbouwingen die als veilig kunnen beschouwd worden op in het verslag. Het verslag maakt deel uit van het keuringsbewijs.
  • Voertuigen ouder dan 1 januari 1926 worden vrijgesteld van de periodieke keuring omdat dergelijke voertuigen vaak cultureel erfgoed zijn, in uitstekende staat vertoeven en maar zelden op de openbare weg komen.
  • Voertuigen onder O-plaat van voor 15 juni 1968 genieten een vrijstelling voor het aanleveren van attesten als de verbouwingen dateren van voor 20 mei 2018.
  • Er wordt een procedure voorzien om de datum van eerste indienststelling te wijzigen als de oldtimer recenter gebouwd is of zwaar verbouwd werd. Het doel daarvan is de kopers van zulke oldtimers beter te beschermen.