Wanneer krijgt u een rode kaart?

  • Wanneer uw voertuig meer dan 1 miljoen fijnstofdeeltjes per kubieke centimeter uitstoot, krijgt u een rode kaart. De roetfilter is dan stuk of weggehaald, en moet binnen de 3 maanden vervangen worden. Daarna moet u uw voertuig opnieuw voorrijden bij de technische keuring. Vanaf 1 december krijgt u een groen keuringsbewijs met vermelding van een gebrek dat aanleiding geeft tot herstelling zonder herkeuring. De roetfilter moet dan binnen de 12 maanden vervangen worden.
Tijdelijke maatregel

Bij een afkeuring wordt op dit moment een rood keuringsbewijs met een geldigheidsduur van 1 jaar (code 5) uitgereikt. De tijdelijke maatregel is op 1 december 2022 ingegaan.

Concreet krijgt u dus de tijd tot de volgende periodieke keuring om zich in regel te stellen. In het belang van de consument geldt deze maatregel niet voor keuringen voor verkoop. Keuringen voor verkoop blijven bij afkeuring voor de roetfilter een code 3 ontvangen en hebben drie maanden de tijd om zich in regel te stellen.

  • Als uw voertuig minder dan 250.000 fijnstofdeeltjes per kubieke centimeter uitstoot, krijgt u een groene kaart.
  • Voertuigen die zich in de grijze zone tussen 250.000 en 1 miljoen fijnstofdeeltjes bevinden, krijgen een groene kaart met een melding van de overgangsperiode van 2 jaar.

Overgangsperiode

Tot 1 juli 2024 geldt een overgangsperiode, met ruime aandacht voor sensibilisering. Concreet betekent dat dat u bij het overschrijden van de fijnstoflimiet (250.000 deeltjes per volume) een opmerking op uw keuringsverslag zal krijgen in plaats van een rode kaart.

Het afkeurcriterium (1 000 000 deeltjes/cm³) voor de deeltjestellertest wordt tot 1 juli 2024 geëvalueerd.

Voor bepaalde voertuigen

De nieuwe milieutest is van toepassing op alle dieselwagens van categorie M1 (personenwagens) en N1 (lichte vracht) met een Light Duty dieselmotor vanaf euronorm 5 en hoger. Deze test vervangt de oude roettest en de meting zal bij stationair toerental gebeuren. Het tarief van de milieutest bedraagt 13,20 euro.

Veelgestelde vragen