Wanneer krijgt u een rode kaart?

  • Wanneer uw voertuig meer dan 1 miljoen fijnstofdeeltjes per kubieke centimeter uitstoot, krijgt u een rode kaart. De roetfilter is dan stuk of weggehaald, en moet binnen de 3 maanden vervangen worden. Daarna moet u uw voertuig opnieuw voorrijden bij de technische keuring. Vanaf 1 december krijgt u een groen keuringsbewijs met vermelding van een gebrek dat aanleiding geeft tot herstelling zonder herkeuring. De roetfilter moet dan binnen de 12 maanden vervangen worden.
Tijdelijke maatregel

Sinds 1 juli 2022 wordt de deeltjestellertest (PN-meting) ingezet tijdens de technische keuring van dieselwagens in Vlaanderen. Bij een afkeur wordt sinds 18 juli 2022 een keuringsbewijs met een geldigheidsduur van 3 maanden uitgereikt. De standaard voorziene periode van 15 dagen werd aanzienlijk verlengd om iedereen de kans te geven een nieuwe roetfilter te plaatsen. Vanaf 1 december 2022 wordt de periode verlengd tot 12 maanden. Deze maatregel geldt 1 jaar (tot 1 december 2023).

  • Als uw voertuig minder dan 250.000 fijnstofdeeltjes per kubieke centimeter uitstoot, krijgt u een groene kaart.
  • Voertuigen die zich in de grijze zone tussen 250.000 en 1 miljoen fijnstofdeeltjes bevinden, krijgen een groene kaart met een melding van de overgangsperiode van 2 jaar.

Overgangsperiode

Tot 1 juli 2024 geldt een overgangsperiode, met ruime aandacht voor sensibilisering. Concreet betekent dat dat u bij het overschrijden van de fijnstoflimiet (250.000 deeltjes per volume) een opmerking op uw keuringsverslag zal krijgen in plaats van een rode kaart.

Vanaf 1 juli 2024 krijgt u een rode kaart met een geldigheid van 15 dagen. In dat geval werkt de roetfilter niet zoals het hoort en moet u uw roetfilter laten nakijken. Een reiniging van de roetfilter kan al helpen.

Voor bepaalde voertuigen

De nieuwe milieutest is van toepassing op alle dieselwagens van categorie M1 (personenwagens) en N1 (lichte vracht) met een Light Duty dieselmotor vanaf euronorm 5 en hoger. Deze test vervangt de oude roettest en de meting zal bij stationair toerental gebeuren. Het tarief van de milieutest bedraagt 13,20 euro.

Veelgestelde vragen