Voorwaarden

U kunt in een maatwerkbedrijf werken als u een arbeidsbeperking hebt en als de VDAB beslist dat u daarvoor in aanmerking komt. De VDAB houdt rekening met een aantal objectieve criteria (studies, erkenning door andere instanties...) en kan onderzoek in hoeverre u kunt functioneren in een arbeidsomgeving.

Procedure

U bent werkzoekend

Laat uw beperking erkennen door de VDAB en vraag het recht op de maatregel aan: volg het stappenplan.

Hebt u het recht gekregen? Dan helpt uw VDAB-bemiddelaar uw een job te vinden in een maatwerkbedrijf.

U bent werknemer

Laat uw beperking erkennen door de VDAB en vraag het recht op de maatregel aan: volg het stappenplan.

Hebt u het recht gekregen? Meld aan uw VDAB-bemiddelaar dat je in een maatwerkbedrijf wilt werken. Hebt u nog geen bemiddelaar? Neem contact op met de VDAB.