Gedaan met laden. U bevindt zich op: Toelating tot arbeid - Beroepsopleiding bij verkoopcontract

Toelating tot arbeid - Beroepsopleiding bij verkoopcontract

Buitenlanders die een beroepsopleiding volgen in het kader van een verkoopcontract, kunnen onder bepaalde voorwaarden in Vlaanderen werken. In dat geval kan hun toekomstige werkgever een toelating tot arbeid voor hen aanvragen. 

Voorwaarden om in Vlaanderen te werken

Buitenlanders die in Vlaanderen komen werken, moeten daar vooraf een toelating tot arbeid voor hebben gekregen. Alleen voor enkele welbepaalde categorieën van buitenlanders geldt die verplichting​​​​​​ niet​.

Behoort de buitenlandse werknemer die in het kader van een verkoopcontract een specifieke opleiding in een Vlaams bedrijf volgt, niet tot een van die welbepaalde categorieën en heeft hij daarom wél een toelating tot arbeid nodig, dan kan hij in Vlaanderen werken als hij aan de onderstaande voorwaarden voldoet.

De buitenlandse werknemer (zie artikel 17,19° van het Besluit van de Vlaamse Regering(PDF bestand opent in nieuw venster)):

  • heeft een arbeidsovereenkomst bij een werkgever in het buitenland.
  • volgt een specifieke beroepsopleiding in een Vlaams bedrijf. Die opleiding:
    • staat beschreven in een opleidingsovereenkomst, die is toegevoegd aan een verkoopcontract tussen het Vlaamse bedrijf en de werkgever.
    • duurt niet langer dan 6 maanden.

In dat geval wordt de werknemer gedetacheerd naar het Vlaamse bedrijf om de opleiding te volgen. De opleiding is een gevolg van een verkoopcontract dat de werkgever met het Vlaamse bedrijf afsloot. Daarin staat dat het Vlaamse bedrijf een product of dienst verkoopt, en daarbij een opleiding voorziet om het product of de dienst te gebruiken.

Welke toelating tot arbeid is vereist?

Als werkgever vraagt u de toelating tot arbeid voor uw toekomstige werknemer aan. De procedure en de documenten die u nodig hebt verschillen naargelang de duur van de tewerkstelling. Vraagt u de toelating voor het eerst aan of vernieuwt u ze? Ook dan is er een verschil.