Gedaan met laden. U bevindt zich op: Toelating tot arbeid - Beroepssporter

Toelating tot arbeid - Beroepssporter

Betaalde sportbeoefenaars, trainers of scheidsrechters uit het buitenland kunnen onder bepaalde voorwaarden in Vlaanderen komen werken. Hun toekomstige werkgever kan daarvoor een toelating tot arbeid aanvragen.
Aanvragen voor een toelating tot arbeid voor een beroepssporter worden snel en met voorrang behandeld. 

 

Voorwaarden om in Vlaanderen te werken

Buitenlanders die in Vlaanderen komen werken, moeten daar vooraf een toelating tot arbeid voor hebben gekregen. Alleen voor enkele welbepaalde categorieën van buitenlanders geldt die verplichting​​​​​​ niet​.

Een buitenlandse betaalde sportbeoefenaar die niet tot een van die welbepaalde categorieën behoort en daarom wél een toelating tot arbeid nodig heeft, kan in Vlaanderen werken als hij aan de onderstaande voorwaarden voldoet.

De betaalde sportbeoefenaar:

Ook de onderstaande functies worden als betaalde sportbeoefenaars beschouwd, op voorwaarde dat hun loon de specifieke loongrens overschrijdt (berekend en aangepast volgens artikel 78 van het Besluit van de Vlaamse Regering). Voor 2023 is dat minstens 92.225 euro - voor 2024 verhoogt dat naar 98.356 euro.

 • scheidsrechters in de sporttakken:
  • voetbal
  • basketbal.
 • trainers in de sporttakken:
  • voetbal
  • basketbal
  • volleybal
  • wielrennen.

Voor trainers die niet verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars, moet het jaarloon minstens 46.112,50 euro bedragen in 2023 (berekend en aangepast conform artikel 78 van het BVR). Dat bedrag verhoogt naar 49.178 euro in 2024.

Welke toelating tot arbeid is vereist?

Als werkgever vraagt u de toelating tot arbeid voor uw toekomstige werknemer aan. De procedure en de documenten die u nodig hebt verschillen naargelang de duur van de tewerkstelling. Vraagt u de toelating voor het eerst aan of vernieuwt u ze? Ook dan is er een verschil.