Voorwaarden om in Vlaanderen te werken

Buitenlanders die in Vlaanderen komen werken, moeten daar vooraf een toelating tot arbeid voor hebben gekregen. Alleen voor enkele welbepaalde categorieën van buitenlanders geldt die verplichting​​​​​​ niet​.

Een buitenlandse postdoctoraal onderzoeker die niet tot een van die welbepaalde categorieën behoort en daarom wél een toelating tot arbeid nodig heeft, kan in Vlaanderen werken als hij aan de onderstaande voorwaarden voldoet.

  • Hij krijgt maximaal 3 jaar lang tegemoetkoming voor wetenschappelijk onderzoek.
  • Hij heeft minimaal kwalificatieniveau 8 (doctoraat).
  • Hij voert fundamenteel wetenschappelijk onderzoek uit in gastuniversiteit of erkende onderzoeksinstelling:
    • in kader van internationale mobiliteit
    • om wetenschappelijke kennis die hij opdeed tijdens doctoraat te valoriseren.

Welke toelating tot arbeid is vereist?

Als werkgever vraagt u de toelating tot arbeid voor uw toekomstige werknemer aan. De procedure en de documenten die u nodig hebt verschillen naargelang de duur van de tewerkstelling. Vraagt u de toelating voor het eerst aan of vernieuwt u ze? Ook dan is er een verschil.