Gedaan met laden. U bevindt zich op: Toelating tot arbeid - Stagiair bij overheid of internationale instelling

Toelating tot arbeid - Stagiair bij overheid of internationale instelling

Buitenlanders die in vlaanderen een stage bij een overheid of een internationale instelling volgen, hebben daarvoor een toelating tot arbeid nodig. 

Voorwaarden om in Vlaanderen te werken

Buitenlanders die in Vlaanderen komen werken, moeten daar vooraf een toelating tot arbeid voor hebben gekregen. Alleen voor enkele welbepaalde categorieën van buitenlanders geldt die verplichting​​​​​​ niet​.

Een buitenlandse stagiair bij een overheid of een internationale instelling in België, die niet tot een van die welbepaalde categorieën behoort en daarom wél een toelating tot arbeid nodig heeft, kan in Vlaanderen werken als hij aan één van de drie onderstaande voorwaarden voldoet.

  • Hij loopt stage bij een lokale, provinciale, regionale of federale Belgische overheidsinstelling.
  • Hij loopt stage bij een internationale instelling van publiek recht die in België gevestigd is. Het statuut daarvan wordt geregeld door een in werking getreden verdrag.
  • Hij loopt stage in het kader van een programma dat een internationale instelling van publiek recht goedkeurde. Dat laatste betekent dat de werknemer niet bij de instelling zelf stage loopt, maar wel dat zijn stage past in hun goedgekeurde programma.

Welke toelating tot arbeid is vereist?

Als werkgever vraagt u de toelating tot arbeid voor uw toekomstige werknemer aan. De procedure en de documenten die u nodig hebt verschillen naargelang de duur van de tewerkstelling. Vraagt u de toelating voor het eerst aan of vernieuwt u ze? Ook dan is er een verschil.

Lees deze pagina in: