Ondersteuning door de Vlaamse overheid

Voor de inname van het openbaar domein wordt in principe retributie aangerekend. Er is beslist om de aanvragers vrij te stellen van deze retributie tot eind 2020 als ondersteuning van de heropstart van de horecasector na de coronapandemie.