Waarom deze toolbox?

Door de coronacrisis zijn burgers meer gaan wandelen en fietsen. Voor de overheid is dit een uitgelezen kans om nog meer in te zetten op duurzame mobiliteit.
De Vlaamse overheid wil lokale besturen inspireren om maatregelen te nemen om wandelen en fietsen verder te stimuleren, bijvoorbeeld door aanpassingen te doen die de hygiëne en fysieke afstand ten goede komen of door wandel- en fietsroutes veiliger te maken.

Contact