Gedaan met laden. U bevindt zich op: Toolbox duurzame mobiliteit

Toolbox duurzame mobiliteit

Met deze toolbox wil de Vlaamse overheid lokale overheden inspireren en ondersteunen om naar aanleiding van de coronacrisis maatregelen te nemen voor het verder stimuleren van wandelen en fietsen.

Waarom deze toolbox?

Vrouw fiets met dienstfiets in Brussel
© Lieven Van Assche

Door de coronacrisis zijn burgers meer gaan wandelen en fietsen. Voor de overheid is dit een uitgelezen kans om nog meer in te zetten op duurzame mobiliteit.
De Vlaamse overheid wil lokale besturen inspireren om maatregelen te nemen om wandelen en fietsen verder te stimuleren, bijvoorbeeld door aanpassingen te doen die de hygiëne en fysieke afstand ten goede komen of door wandel- en fietsroutes veiliger te maken.

Maatregelen om hygiëne en fysieke afstand bij wandelen en fietsen te verbeteren

Om te vermijden dat mensen niet durven te wandelen of fietsen uit angst besmet te geraken.

Maatregelen voor het inrichten van veiligere, beter aangepaste wandel- en fietsroutes

Om mensen te stimuleren te voet of met de fiets te blijven gaan. Fietsstraten, woonerven e.d. creëren ook meer ruimte voor fietsen en voetgangers en dus ook meer fysieke afstand.

Acties om inwoners te stimuleren om de fiets te (blijven) gebruiken