Gedaan met laden. U bevindt zich op: Oversteekplaatsen, fietsopstelstroken, voet- en fietspaden (tijdelijk) verbreden

Oversteekplaatsen, fietsopstelstroken, voet- en fietspaden (tijdelijk) verbreden

Zebrapaden en oversteekplaatsen voor fietsers

Het verbreden van zebrapaden en oversteekplaatsen voor fietsers laat toe dat meer voetgangers en fietsers de oversteekplaats kunnen gebruiken, waarbij zij eveneens de nodige fysieke afstand kunnen respecteren. Er dient geen bijkomende regelgeving voorzien te worden.

Fietsopstelstroken aan kruispunten

Door het vergroten van fietsopstelstroken aan kruispunten kunnen fietsers voldoende fysieke afstand behouden bij het wachten om over te steken. Er dient geen bijkomende regelgeving voorzien te worden indien er reeds een fietsopstelstrook is.

Voetpad of fietspad

Deze maatregel is mogelijk op plaatsen waar er aanliggende fietspaden en voetpaden zijn gemarkeerd of aangelegd. Door het verbreden van voetpaden en fietspaden kan extra capaciteit gecreëerd worden voor voetgangers en fietsers. Het verbreden zorgt er eveneens voor dat bij een toenemende capaciteit ook de nodige fysieke afstand gerespecteerd kan worden. In de meeste gevallen is voor deze maatregel geen bijkomende regelgeving noodzakelijk. Verbreden kan door middel van het aanbrengen van (tijdelijke) markering of plaatsen van bakens.