Gedaan met laden. U bevindt zich op: Transitiepremie aanvragen

Transitiepremie aanvragen

U kunt de transitiepremie alleen online aanvragen. Controleer voor uw aanvraag of u voldoet aan alle voorwaarden om de premie te krijgen. 

Dien uw aanvraag voor de transitiepremie in ten laatste 3 maanden nadat u gestart bent als zelfstandige in hoofdberoep. Anders komt u niet meer in aanmerking voor de premie.

U bent ingeschreven als werkzoekende bij VDAB en u ontvangt een uitkering

Volg voor uw aanvraag dit stappenplan:

 • Stap 1

  Verzamel de bewijzen waaruit blijkt dat u:

  • bij VDAB ingeschreven was als niet-werkende werkzoekende op de dag voor u startte als zelfstandige in hoofdberoep. U kunt dat bewijs downloaden via de online tool Mijn Loopbaan(opent in nieuw venster) van VDAB.
  • recht had op een uitkering op de dag vóór u startte als zelfstandige in hoofdberoep. Welk bewijs dat is, hangt af van uw uitkering. Deze tabel geeft een overzicht.
  UitkeringBewijsWaar opvragen?

  Werkloosheidsuitkering

  Bewijs van werkloosheidsuitkeringen

  of

  Werkloosheidsattest C63bis(opent in nieuw venster) (RVA)

  Uitbetalingsinstelling (vb. vakbond)

  of

  Rijksdienst voor arbeidsvoorzieningen(opent in nieuw venster) (RVA)

  Leefloon

  Attest ‘ontvanger leefloon’

  OCMW in uw gemeente

  Financiële steun van het OCMW

  Attest ‘ontvanger financiële steun’

  OCMW in uw gemeente

  Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

  Attest ‘overbruggingsrecht’

  Uw socialeverzekeringsfonds of de Nationale Hulpkas(opent in nieuw venster)

  Ziekte- of invaliditeitsuitkering

  Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid

  Uw ziekenfonds

  • geslaagd bent voor het prestarterstraject voordat u start als zelfstandige in hoofdberoep. Gebruik daarvoor het ingevulde en ondertekende ‘attest prestarterstraject(Word bestand opent in nieuw venster)’.
  • aangesloten bent als zelfstandige in hoofdberoep bij een socialeverzekeringsfonds of bij de Nationale Hulpkas. Het attest van aansluiting vraagt u op bij de instelling waar u bent ingeschreven.
 • Stap 2

  Vul het online aanvraagformulier in en voeg het juiste bewijs (zie stap 1) toe als bijlage.

  Doe dat ten laatste 3 maanden nadat u startte als zelfstandige in hoofdberoep. Meteen na de aanvraag ontvangt u een bevestigingsmail.

 • Stap 3

  Ten laatste een maand na uw aanvraag krijgt u een formele ontvangstmelding waarin staat of uw aanvraag volledig is.

U bent ingeschreven als werkzoekende bij VDAB en u ontvangt geen uitkering

Volg voor uw aanvraag dit stappenplan:

 • Stap 1

  Verzamel de bewijzen waaruit blijkt dat u:

  • minstens 6 maanden bij VDAB ingeschreven was als werkzoekende op de dag voor u startte als zelfstandige in hoofdberoep. U kunt het chronologisch overzicht downloaden via de online tool Mijn Loopbaan(opent in nieuw venster) van VDAB.
  • geslaagd bent voor het prestarterstraject voordat u start als zelfstandige in hoofdberoep. Gebruik daarvoor het ingevulde en ondertekende ‘attest prestarterstraject(Word bestand opent in nieuw venster)’.
  • aangesloten bent als zelfstandige in hoofdberoep bij een socialeverzekeringsfonds of bij de Nationale Hulpkas. Het attest van aansluiting vraagt u op bij de instelling waar u bent ingeschreven.
 • Stap 2

  Vul het online aanvraagformulier in en voeg het juiste bewijs (zie stap 1) toe als bijlage.

  Doe dat ten laatste 3 maanden nadat u startte als zelfstandige in hoofdberoep. Meteen na de aanvraag ontvangt u een bevestigingsmail.

 • Stap 3

  Ten laatste een maand na uw aanvraag krijgt u een formele ontvangstmelding waarin staat of uw aanvraag volledig is.

Uw aanvraag is volledig

Als uw aanvraag volledig is, verneemt u binnen 30 dagen na de formele ontvangstmelding of u de transitiepremie ook daadwerkelijk krijgt.

 • Bij een positieve beslissing verneemt u op welke tijdstippen de premie wordt uitbetaald.
 • Bij een negatieve beslissing verneemt u waarom de premie wordt geweigerd.

Uw aanvraag is niet volledig

Als uw aanvraag niet volledig is, hebt u nog 3 maanden tijd om de ontbrekende informatie toe te voegen aan uw aanvraag.