U kunt de transitiepremie alleen online aanvragen. Controleer voor uw aanvraag of u voldoet aan alle voorwaarden om de premie te krijgen.

Dien uw aanvraag voor de transitiepremie in ten laatste 3 maanden nadat u gestart bent als zelfstandige in hoofdberoep. Anders komt u niet meer in aanmerking voor de premie.

Volg voor uw aanvraag dit stappenplan.

 • Stap 1

  Verzamel de bewijzen waaruit blijkt dat u:

  • bij de VDAB ingeschreven was als niet-werkende werkzoekende op de dag voor u startte als zelfstandige in hoofdberoep. U kunt dat bewijs downloaden (opent in nieuw venster) via de website van de VDAB.
  • recht had op een uitkering op de dag vóór u startte als zelfstandige in hoofdberoep. Welk bewijs dat is, hangt af van uw uitkering. Deze tabel geeft een overzicht.
  UitkeringBewijsWaar opvragen?

  Werkloosheidsuitkering

  Bewijs uitkeringen

  of

  Werkloosheidsattest C63bis (PDF bestand opent in nieuw venster)

  Uitbetalingsinstelling (vb. vakbond)

  of

  Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling (RVA) (opent in nieuw venster)

  Leefloon

  Attest ‘ontvanger leefloon’

  OCMW in uw gemeente

  Financiële steun van het OCMW

  Attest ‘ontvanger financiële steun’

  OCMW in uw gemeente

  Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

  Attest ‘overbruggingsrecht’

  Uw socialeverzekeringsfonds of de Nationale Hulpkas (opent in nieuw venster)

  Ziekte- of invaliditeitsuitkering

  Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid

  Uw ziekenfonds

  • geslaagd bent voor het prestarterstraject. Gebruik daarvoor het ingevulde en ondertekende ‘attest prestarterstraject (Word bestand)’.
  • aangesloten bent als zelfstandige in hoofdberoep bij een socialeverzekeringsfonds of bij de Nationale Hulpkas. Het attest van aansluiting vraagt u op bij de instelling waar u bent ingeschreven.
 • Stap 2

  Vul het online aanvraagformulier in en voeg het juiste bewijs (zie stap 1) toe als bijlage. Doe dit ten laatste 3 maanden nadat u startte als zelfstandige in hoofdberoep. Meteen na de aanvraag ontvangt u een bevestigingsmail.

 • Stap 3

  Ten laatste een maand na uw aanvraag krijgt u een formele ontvangstmelding waarin staat of uw aanvraag volledig is.

  • Is uw aanvraag volledig? Dan weet u binnen 30 dagen na de formele ontvangstmelding of u de transitiepremie krijgt.
   • Bij een positieve beslissing verneemt u op welke tijdstippen de premie wordt uitbetaald.
   • Bij een negatieve beslissing verneemt u waarom de premie wordt geweigerd.
  • Is uw aanvraag niet volledig? Dan hebt u nog 3 maanden tijd om de ontbrekende informatie toe te voegen aan uw aanvraag.